شما اینجا هستید

دفتر امور فرصت مطالعاتی و سمينارها

این دفتر امتیازات متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی در هر سال را بررسی و مدارک آنها را جهت ارائه به کمیته فرصت مطالعاتی تنظیم می‌نماید. پس از نهایی شدن امتیازات، اسامی اعضاء هیأت علمی واجد شرایط براساس اولویت و نوع فرصت مطالعاتی اعلام می‌شود. سایر مراحل اجرایی مربوط به فرصت مطالعاتی از طریق دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی انجام خواهد گرفت.

همچنین بررسی اعتبار علمی و تأیید پرداخت هزینه شرکت اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گردهمایی‌ها و سمینارهای داخل و خارج از کشور به عهده این دفتر می‌باشد.