شما اینجا هستید

اهداف و برنامه های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

اهداف و برنامه های معاونت پژوهشی دانشگاه در جلسات مورخ 5/7/83 و 3/8/83 شواری دانشگاه به بحث گذاشته شده و به تصویب رسیده است.

اهداف بلندمدت

1- توليد علم در حد دانشگاه‌هاي مطرح دنيا
علم و تكنولوژي ابزار و عامل اصلي و تعيين كننده قدرت در جهان است و كشورهايي كه از لحاظ توليد علم و ارايه تكنولوژي در سطح بالايي باشند قدرت‌هاي اصلي جهان هستند.

2- پاسخ‌گويي به نيازهاي تحقيقاتي كشور ازطريق انجام تحقيقات كاربردي مورد نيازبخش‌هاي اقتصادي
براي اين منظور بايد اولويت‌هاي تحقيقاتي دانشگاه با استفاده از عوامل داخلي (نقاط قوت و ضعف در دانشگاه) و عوامل خارجي (فرصت‌ها و تهديدها) مشخص شود و با توجه به اين اولويت‌ها مآلاً ساختارهاي تحقيقاتي مشخصي ايجاد شود و يا در هر صورت وجود تقويت شوند. اين ساختارها بايستي در زمينه‌هاي تخصصي خود (اولويت‌هاي تحقيقاتي دانشگاه) در كشور و منطقه سرامد باشند.

3- تربيت نيروهاي علمي– پژوهشي با كيفيت ودر حد استانداردهاي مطلوب
طبيعي است از اهدف اصلي دانشگاه تربيت نيروي انساني متخصص و نيز محقق است. دانشگاه وقتي مي‌تواند نيروي انساني محقق تربيت كند كه تحقيقات به شكل حرفه‌اي در دانشگاه انجام شده و طي چنين فرايندهايي نيروهاي محقق تربيت شوند. اين نيروها شامل فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه يا افرادي كه پس از فارغ‌التحصيلي به عنوان محقق در انجام طرح‌هاي تحقيقاتي جاري دانشگاه با اعضاء هيأت علمي دانشگاه همكاري مي‌كنند و يا در دوره‌هاي پسا دكتري با دانشگاه همكاري دارند، مي‌باشد.

اهداف كوتاه مدت:

براي رسيدن به اهداف بلندمدت، بايد اهداف كوتاه مدت دانشگاه تعريف شده و با برنامه‌ريزي‌هاي لازم در جهت تحقق اين اهداف حركت كرد. اهداف كوتاه مدت مي‌تواند شامل موارد زير باشد:

1- ارتقاء كيفي وگسترش كمي پژوهش (اعم از پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي و تقويت فعاليت‌هاي گروهي و سازمان يافته مولد و كارآفرين)
2- بالا بردن كيفيت كاري در دانشگاه از طريق توجه لازم به امر پژوهش در كليه فعاليت‌ها
3- استفاده بهينه از توانمندي‌هاي دانشگاه (تكميل ظرفيت‌هاي بالقوه دانشگاه)
4- تأمين بخشي از اعتبارات مالي دانشگاه
5- افزايش درآمد دانشگاهيان