شما اینجا هستید

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه به منظور تدوین برنامه‌های پژوهش و فناوری و تعیین راه کارهای مناسب در راستای اعتلای پژوهش و فناوری تشکیل می‌شود. ترکیب و وظایف آن به شرح زیر می‌باشد.

الف: ترکیب شورا:
شورای پژوهش و فناوری دانشگاه متشکل از: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیر کل پژوهشي دانشگاه، معاونان پژوهش و فناوری دانشکده‌ها، رؤسای پژوهشکد‌ه‌ها، مدير كل فناوري دانشگاه، سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشگاه، رئيس مرکز فناوري اطلاعات و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه، دو نفر از پژوهشگران برجسته دانشگاه و دو نفر از صاحبنظران و محققان خارج از دانشگاه به انتخاب شورای دانشگاه و با حکم رئیس دانشگاه، دبير شورا.

ب- وظایف شورا:
1. سیاست‌گذاری، نظارت و ارزیابی برنامه‌های پژوهش و فناوری دانشگاه.
2. بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آنها و تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط؛
3. تقویت مرکز اطلاع‌رسانی؛
4. بررسی و تصویب فرصت‌های مطالعاتی؛
5. همکاری در پژوهش مدار کردن آموزش؛
6. شناسایی و رفع موانع پژوهش در دانشگاه؛
7. ایجاد سامانه مناسب به منظور تقویت فناوری ملی، ارزیابی و پیش‌بینی فناوری‌های مورد نیاز کشور و برنامه‌ریزی در راستای دستيابی به آنها؛
8. برنامه‌ریزی جهت بهبود کیفیت کنفرانسها، مجلات علمی و بهره‌گیری از توان تخصصی و تجربیات انجمن‌های علمی در پیشبرد امور پژوهش و فناوری دانشگاه.