شما اینجا هستید

مجموعه مصوبات و آیین نامه های پژوهشی و اجرایی دانشگاه

مجموعه مصوبات و آیین نامه های پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان

آیین نامه ها:

 1.  ائین نامه تشكيل قطب علمي (جديد)
 2. آئين نامه نحوه پرداخت هزينه شرکت اعضاء هيئت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي در مجامع علمي داخل کشور (جدید)
 3. دستورالعمل نحوه ذکر نام دانشگاه در انتشار مقالات علمي (دانشكده ها، پ‍ژوهشكده ها، مراكز علمي و پرديس)  (اصلاح شده 1395)
 4. آيين نامه تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري سال 94
 5.  شيوه نامه تشويق مقالات چاپ شده اعضا هيات علمي و دانشجويان
 6.  آيين نامه نحوه بکارگيري استاد همبسته
 7. آيين نامه شرکت و ارائه مقاله دانشجويان دکترا در گردهمايی های علمی خارج از کشور
 8.  دستورالعمل نحوه استفاده از دستيار پژوهشی
 9.  دستورالعمل نحوه موافقت با ماموريت های روزانه اعضای هيات علمی
 10.  شيوه نامه درج فعاليتهای پژوهش و فناوری در سامانه گلستان
 11. آئين نامه انجام فعاليت هاي پژوهشي توسط اعضاي هيات علمي بازنشسته دانشگاه
 12. فرم تكميل اطلاعات مربوط به گزارش سفر خارج از كشور اعضاي محترم هيات علمي
 13. فرم درخواست شركت اعضاي هيات علمي در همايش هاي علمي خارج از كشور
 14.  فرم درخواست شركت و ارائه مقاله دانشجویان دکترا در مجامع خارج از كشور
 15.  آئین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی و دستورالعمل اجرایی آن
 16.  آئین نامه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه
 17. آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحد های پژوهشی
 18.  دستورالعمل تاسیس واحد های پژوهشی
 19.  فرم درخواست تاسیس واحد پژوهشی
 20.  ماموریت و اهداف واحد پژوهشی
 21. پرسشنامه تبدیل وضعیت واحد پژوهشی
 22.  پرسشنامه درخواست تاسیس
 23.   فرم درخواست تشویق مقالات
 24. فرم درخواست به کارگیری دستیار پژوهشی
 25.  فرم درخواست به کارگیری پژوهشگر پسا دکتری
 26.  قرارداد طرح تحقیقاتی دوره پسا دکتری
 27. فرم مشخصات دانشجویان دکتری تخصصی مشمول طرح پژوهانه
 28.  فرم شماره 1 و 2
 29.  فرم شماره 3
 30.  نامه موارد خاص پژوهانه دانشجویان دکتری
 31.  موارد خاص پژوهانه دانشجویان دکتری
 32. تذکر در ارتباط با پژوهانه دانشجویان دکتری
 33.  فهرست نشریات نامعتبر
 34. پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده
 35. شيوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه از دانشكده ها
 36. آيين نامه نحوه برگزاري و ساماندهي همايش هاي علمي
 37. فرم همايش هاي بين المللي
 38. فرم درخواست برگزاري همايش هاي علمي
 39. مجموعه مصوبات و آئين نامه هاي وزارت عتف
 40.  آئين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي
 41.  مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 42.  قانون خدمات كشوري
 43.  آئين نامه نمايه سازي استنادي نشريات معتبر علميپرسشنامه انتخاب پژوهشگران برتر 1396
 44. دستورالعمل هجدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده 1396
 45. دستورالعمل برگزاري هفته پژوهش و فناوري در استانها
 46. صورتجلسه كارگروه هاي ستاد هفته پژوهش و فناوري استان اصفهان
 47. محاسبه امتياز پژوهشگران دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و واحدهاي پژوهشي، حوزه هاي علميه
 48. حداقل H-index مورد انتظار جهت بررسي پرونده هاي پژوهشگران
 49. شيوه نامه و فرم ثبت نام انتخاب فناوران برگزيده جشنواره هفته پژوهش و فناوري سال 1396
 50. پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برتر 1396