شما اینجا هستید

مجموعه مصوبات و آیین نامه های پژوهشی و اجرایی دانشگاه

آیین نامه ها:

 1.  ائین نامه تشكيل قطب علمي (جديد)
 2. آئين نامه نحوه پرداخت هزينه شرکت اعضاء هيئت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي در مجامع علمي داخل کشور (جدید)
 3. دستورالعمل نحوه ذکر نام دانشگاه در انتشار مقالات علمي (دانشكده ها، پ‍ژوهشكده ها، مراكز علمي و پرديس)  (اصلاح شده 139
 4.  شيوه نامه تشويق مقالات چاپ شده اعضا هيات علمي و دانشجويان
 5. آيين نامه شرکت و ارائه مقاله دانشجويان دکترا در گردهمايی های علمی خارج از کشور
 6.  دستورالعمل نحوه استفاده از دستيار پژوهشی
 7.  دستورالعمل نحوه موافقت با ماموريت های روزانه اعضای هيات علمی
 8.  شيوه نامه درج فعاليتهای پژوهش و فناوری در سامانه گلستان
 9. فرم تكميل اطلاعات مربوط به گزارش سفر خارج از كشور اعضاي محترم هيات علمي
 10. فرم درخواست شركت اعضاي هيات علمي در همايش هاي علمي خارج از كشور
 11.  فرم درخواست شركت و ارائه مقاله دانشجویان دکترا در مجامع خارج از كشور
 12.  آئین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی و دستورالعمل اجرایی آن
 13.  آئین نامه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه
 14.  ماموریت و اهداف واحد پژوهشی
 15.   فرم درخواست تشویق مقالات
 16. فرم درخواست به کارگیری دستیار پژوهشی
 17.  فرم درخواست به کارگیری پژوهشگر پسا دکتری
 18.  قرارداد طرح تحقیقاتی دوره پسا دکتری
 19. فهرست نشریات نامعتبر(1394-1393)
 20. آيين نامه نحوه برگزاري و ساماندهي همايش هاي علمي
 21. فرم همايش هاي بين المللي
 22. فرم درخواست برگزاري همايش هاي علمي
 23.  آئين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي
 24. فرم word قرار داد دستيار پژوهشي
 25. گواهي به بنياد ملي نخبگان
 26. آيين نامه تشكيل قطب هاي علمي