شما اینجا هستید

مدير كل امور پژوهشی

برنامه هاي حوزه مدير كل امور پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان شامل موارد ذيل مي باشد:

1- ارزیابی وضعیت پژوهش و فناوری در واحدها و در دانشگاه و ارائه پیشنهادات و راهکارها درزمینه‌های مختلف پژوهش و فناوری از جمله:

الف) اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه

ب) بهبود شرایط و رفع موانع پژوهش وفناوری در دانشگاه

ج) هماهنگ کردن آموزش و پژوهش در دانشگاه

د) مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز پژوهشی داخل و خارج دانشگاه

ﻫ) نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی

و) تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج پژوهش‌ها برای خلق فناوری در کشور

2- بررسی اعتبار علمی و تأیید پرداخت هزینه شرکت اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در گردهمایی و سمینارهای داخل و خارج از کشور

3- بررسی امتیازات و تنظیم مدارک متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی

4- بررسی و تنظیم مدارک متقاضیان استفاده از پژوهانه

5- بررسی و تصویب طرح‌های تحقیقاتی داخلی اعضای هیأت علمی

6- ارزیابی کیفیت علمی، اجرایی و میزان اثربخشی طرح‌های تحقیقاتی خارج از دانشگاه

7- تهیه و ارائه آمارهای پژوهشی، گزارش‌های دوره‌ای و کارنامه پژوهشی دانشگاه

8- انتخاب و معرفی پژوهشگر نمونه و جوان در سطح دانشگاه، استان و کشور

9- امور مربوط به تشویق مقالات علمی – پژوهشی دانشجویان

10- امور مربوط به تأسیس انجمن‌های علمی و نشریات علمی – پژوهشی

11-بررسي و امتياز دهي طرح هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي

12-بررسي نحوه هزينه كرد بودجه هاي پژوهشي دانشگاه

13-كليه موضوعات مرتبط با همايش هاي ملي و بين المللي

14-كليه امور مربوط به حمايت هاي مادي و معنوي از همايش هاي علمي كشور

15-كليه امور مربوط به طرح هاي پسا دكتري

16-ثبت و تاييدمقالات و طرح هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه

 

افراد و تماس ها

مدیر کل امور پژوهشی

مدیر کل امور پژوهشی

دکتر کیخسرو کریمی

33912504

karimi[at]cc.iut.ac.ir

متصدی امور دفتری مليحه قصری 33912504-2570 research[at]of.iut.ac.ir

کارشناس ارشد کامپیوتر و رابط بخش پژوهشی سامانه گلستان

عليرضا شیخ صراف

33912579

sarraf[at]of.iut.ac.ir

کارشناس امور پژوهشی

نفيسه دهقان پور

33911975

scientometrics[at]of.iut.ac.ir

dehghan[at]of.iut.ac.ir

کارشناس امور پژوهشی

آزاده سرائيان

33912512

papers[at]of.iut.ac.ir

کارشناس امور پژوهشی نسرين گدازنده 33912512 godazande[at]of.iut.ac.ir