شما اینجا هستید

پرواز اولین هواپیمای مینیاتوری

اين هواپيمای بدون سرنشین که توسط پژوهشگران دانشکده مکانيک دانشگاه صنعتی اصفهان با هزينه ای بالغ بر 250 ميليون ريال طراحی و ساخته شده است قرار است در مسابقات هواپيمايی سايز ميکرو که از تاريخ17 الی23 سپتامبر در شهر تولوز فرانسه برگزار می شود به عنوان تنها تيم کشور و خاورميانه شرکت کند.
اين هواپيمای بدون سرنشين که برای اولين بار در کشور در چنين ابعادی طراحی و ساخته شده است دارای وزن 380 گرم و پهنای بال 40 سانتی متر می باشد و قادر است به مدت 20 دقيقه درارتفاع 1750 متری از سطح دريا با سرعت کروز 80 کيلومتر در ساعت پرواز نموده و ماموریت گشت زنی، شناسايی و تصويربرداری از اهداف مورد نظر را انجام دهد.
از ديگر ويژگيهای هواپيمای مذکور می توان به پرتاب آن با دست و هدايت توسط دوربين جلونگر و همچنين پرتاب سنسور 3.5 گرمی به داخل محوطه تعيين شده و عبور از زير سازه های قوسی شکل به ارتفاع 6 متر اشاره نمود.
شايان ذکر است حضور ايران در مسابقات تولوز فرانسه با توجه به حضور 33 تيم از 16 کشور پيشرفته دنيا نظير آمريکا، آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه و ...بيانگر دستاوردهای علمی و پيشرفته پژوهشگران متعهد ايرانی به دنيا می باشد.