شما اینجا هستید

حقایقی از فعالیت های پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان

  1. بیش از 350 پروژه هم اکنون در دانشگاه صنعتی اصفهان در حال پیگیری و اجرا هستند.

  2. دانشگاه صنعتی اصفهان در میان 100 دانشگاه برتر دنیا که زیر 50 سال عمر دارند قرار دارد.

  3. دانشگاه صنعتی اصفهان در میان دانشگاه های آسیا در رتبه 56 قرار دارد.

  4. دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 2014 بیش از 1200 مقاله ISI منتشر کرده است.