رفتن به محتوای اصلی
x

جلسات این شورا با حضور اعضای زیر تشکیل می گردد.

اعضای شورا :

  • هیأت رئیسه دانشگاه
  • رییس مرکز فناوری اطلاعات
  • نمایندگان معرفی شده دانشگاه ( 2 الی 3 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر )

تحت نظارت وف ایرانی