رفتن به محتوای اصلی
x

 

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد علم ایران) به منظور بهره مندی از توانمندی های متخصصین و استفاده از ظرفیتهای پژوهشی موجود در دانشگاه، اقدام به انعقاد تفاهم نامه ای با دانشگاه نموده است که براساس آن، از پژوهشگران برجسته دانشگاه دارای مأموریت ویژه پژوهشی در قالب: کرسی های پژوهشی، طرح های پژوهشی، پسا دکترا، رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد، مطابق با ضوابط و مقررات صندوق، حمایت می نماید.

این 4 مأموریت عبارتند از:

  1. مدیریت یکپارچه منابع آب
  2. بهینه سازی مصارف انرژی و توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر
  3. فناوری های نوین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
  4. هوش مصنوعی

علاقه مندان جهت بهره مندی از این مأموریتها، فرم درخواست طرح تحقیقاتی بنیاد علم ایران، را تکمیل نموده و پس از ارسال به معاونت پژوهشی و دریافت پاسخ مثبت، مطابق با لینک راهنما نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه کایپر اقدام نمایند.

https://insf.org/fa/news/646/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7

 

 

تحت نظارت وف ایرانی