رفتن به محتوای اصلی
x

        نحوه بررسي تخلفات پژوهشي بدين صورت است كه جهت گزارش تخلف به كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه، شاكي درخواست خود را به صورت كتبي تنظيم و با امضا و ذكر شماره تماس، به انضمام كليه مستندات موجود، به صورت فيزيكی و كاملا محرمانه به دفتر معاونت پژوهش و فناوري (اتاق 236) واقع در طبقه دوم ساختمان اداري دانشگاه تحويل مي دهد. پس از بررسي هاي لازم و در صورت نياز تكميل مدارك، درخواست در كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه مورد بررسي قرار مي گيرد و نتيجه به شاكي اعلام مي گردد.

تحت نظارت وف ایرانی