رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهشگران برتر کشوری :

  - دکتر شمس‌ا... ایوبی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی

  - دکتر بهزاد رضائی ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی

 

فناور برتر کشوری :

  - دکترمهدی لوئی‌پور ، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا

 

پژوهشگران برتر استانی :

  - دکتر علیرضا علافچیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته

  - دکتر محمد تقی جعفری، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی

  - دکتر امیرحسین جلالی، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی

 

دانشجوی برتر پژوهشی استانی :

  - عاطفه شیروانی ، دانشکده مهندسی کشاورزی

تحت نظارت وف ایرانی