رفتن به محتوای اصلی
x

        نحوه بررسي تخلفات پژوهشي بدين صورت است كه جهت گزارش تخلف به كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه، شاكي درخواست خود را به صورت كتبي تنظيم و با امضا و ذكر شماره تماس، به انضمام كليه مستندات موجود،  

تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه جهت انتشار مقاله در مجلات علمی معتبر (ملی و بین المللی) با هدف ارتقاء جایگاه دانشگاه در تولید علم جهان، افزایش کیفیت فعالیت های علمی و انتشار نتایج پایان نامه ها، رساله ها و فعالیت های پژوهشی دان

تحت نظارت وف ایرانی