رفتن به محتوای اصلی
x

جلسات این شورا با حضور اعضای زیر بر حسب ضرورت و درخواست تشکیل می گردد.

اعضای شورا :

  • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
  • رییس مرکز ابررایانش
  • معاون اجرایی مرکز ابررایانش
  • تعدادی از اعضای هیئت علمی معرفی شده

تحت نظارت وف ایرانی