رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهشگران برتر :

  • دکتر محمد سراجی - دانشکده شیمی

  • دکتر حسین فرزانه فرد - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  • دکتر محمد رضا مصدقی - دانشکده مهندسی کشاورزی

 

فناور برتر :

  • دکتر وحید غفاری نیا - پژوهشکده اویونیک

 

طرح پژوهشی برتر :

  • دکتر مهدی لوئی پور - پژوهشکده علوم و تکنولوزی زیردریا

تحت نظارت وف ایرانی