رفتن به محتوای اصلی
x

به اطلاع می رساند شهرداری اصفهان به منظور ایجاد بستری مناسب برای گسترش تعامل با دانشگاه ها و بهره برداری از ظرفیت های آن ها، شناسایی دانشجویان برجسته و توانمند و تشویق دانشجویان به انجام پژوهش های کاربردی و استفاده از نتایج آنها در سیاستگذاری و اجرا، حمایت مادی و معنوی از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را در دستور کار خود قرار داده است.

در این راستا اقدام به تعریف عناوین پایان نامه در حوزه های مختلف عمران، شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک و... نموده است که به پیوست 1 و 2 "عناوین پایان نامه های دانشجویی سال 1401 شهرداری اصفهان" ارسال می گردد. ثبت درخواست دانشجویان برای حمایت از پایاننامه، دسترسی به فهرست عناوین پایان نامه های تحصیالت تكمیلی، از طریق سایت www.thesis.isfahan.ir سامانه حمایت از پایان نامه های دانشجویی شهرداری اصفهان  انجام می شود ونیاز به مراجعه حضوری دانشجو نمی باشد.

لازم به ذکر است مبالغ حمایتی تا سقف 8 میلیون تومان برای مقطع کارشناسی ارشد و تا سقف 16 میلیون تومان برای مقطع دکتری افزایش یافته است که علاوه بردرخواست مستقیم دانشجویان، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ها می توانند از میان دانشجویان نمونه و توانمند، پایان نامه های مرتبط با فعالیت ها و و ظایف شهرداری اصفهان را که در شورای پژوهشی دانشگاه تصویب شده است، جهت حمایت به این معاونت معرفی نمایند.

پیوست 1

پیوست 2


تحت نظارت وف ایرانی