رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهشگران برتر :

  • دکتر بهزاد رضایی- دانشکده شیمی

  • دکتر ناصر همدمی - دانشکده مهندسی کشاورزی

 

فناور برتر :

  • دکتر احمد کرمانپور - دانشکده مهندسی مواد

 

تحت نظارت وف ایرانی