رفتن به محتوای اصلی
x

از مهمترین اهداف كلان دانشگاه که به تفصیل در طرح تحول دانشگاه آمده است "كسب جايگاه پيشرو در شناسايی چالشها، تصميم گيريها و سياستگذاريهای كلان منطقه ای و ملی" می باشد.

اهداف کلان:

مشارکت حداکثری اعضای هیئت علمی در رفع نیازهای صنعتی و جامعه
اجرای 25 درصد پروژه های تحصیلات تکمیلی به صورت مستقیم به سفارش صنعت و جامعه
ساماندهی و ایجاد ساختارهای توانمند برای ارتباط عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری
هم افزایی کامل مراکز علمی با دستگاه های اجرایی جهت شناسایی و رفع نیازها و چالش ها
هم راستایی برنامه ها و تصمیم گیری ها در وزارت عتف و مراکز تابعه با نیازها و اولویت های کشور
افزایش متوسط سالانه 10 درصدی حجم قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت

تحت نظارت وف ایرانی