رفتن به محتوای اصلی
x
فایل
پیوست اندازه
دستورالعمل كارگروه اخلاق در پژوهش (2.18 مگابایت) 2.18 مگابایت
آيين نامه شرکت و ارائه مقاله دانشجويان دکترا در گردهمايی های علمی خارج از کشور (74.9 کیلوبایت) 74.9 کیلوبایت
دستورالعمل نحوه موافقت با ماموريت های روزانه اعضای هيات علمی (55.96 کیلوبایت) 55.96 کیلوبایت
شيوه نامه درج فعاليتهای پژوهش و فناوری در سامانه گلستان (61.94 کیلوبایت) 61.94 کیلوبایت
فرم تكميل اطلاعات مربوط به گزارش سفر خارج از كشور اعضاي محترم هيات علمي (123.8 کیلوبایت) 123.8 کیلوبایت
فرم درخواست شركت اعضاي هيات علمي در همايش هاي علمي خارج از كشور (159.84 کیلوبایت) 159.84 کیلوبایت
فرم درخواست شركت و ارائه مقاله دانشجویان دکترا در مجامع خارج از كشور (93.31 کیلوبایت) 93.31 کیلوبایت
آئین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی و دستورالعمل اجرایی آن (105.7 کیلوبایت) 105.7 کیلوبایت
آئین نامه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه (121.93 کیلوبایت) 121.93 کیلوبایت
آيين نامه تاسيس واحد هاي پژوهشي (1.01 مگابایت) 1.01 مگابایت
ماموریت و اهداف واحد پژوهشی (216.82 کیلوبایت) 216.82 کیلوبایت
فرم خدمات پژوهشي محدود و دستور العمل تكميل آن (22.01 کیلوبایت) 22.01 کیلوبایت
فرم درخواست به کارگیری پژوهشگر پسا دکتری (41.5 کیلوبایت) 41.5 کیلوبایت
قرارداد طرح تحقیقاتی دوره پسا دکتری (64.5 کیلوبایت) 64.5 کیلوبایت
آيين نامه نحوه برگزاري و ساماندهي همايش هاي علمي (1.72 مگابایت) 1.72 مگابایت
فرم همايش هاي بين المللي (57.98 کیلوبایت) 57.98 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاري همايش هاي علمي (26.89 کیلوبایت) 26.89 کیلوبایت
فرم درخواست پسادكتراي صندوق حمايت از پژوهشگران (89.5 کیلوبایت) 89.5 کیلوبایت
آيين نامه پسا دكتري دانشگاه صنعتي اصفهان (683.58 کیلوبایت) 683.58 کیلوبایت
فرم گزارش به بنياد ملي نخبگان (53.04 کیلوبایت) 53.04 کیلوبایت
ائین نامه تشكيل قطب علمي (2.3 مگابایت) 2.3 مگابایت
آيين نامه قطب ها (جديد) (1.77 مگابایت) 1.77 مگابایت
آئين نامه نحوه پرداخت هزينه شرکت اعضاء هيئت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي در همايش هاي علمي داخل کشور (جدید)+فرم (55 کیلوبایت) 55 کیلوبایت
آيين نامه نحوه برگزاري رويداد هاي علمي بين المللي بصورت مجازي (631.09 کیلوبایت) 631.09 کیلوبایت
آيين نامه شركت اعضا هيات علمي در همايش هاي بين المللي بصورت مجازي (616.15 کیلوبایت) 616.15 کیلوبایت
آیین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان سال 1402 (732.76 کیلوبایت) 732.76 کیلوبایت
آيين نامه نحوه آدرس دهي به فعاليت هاي پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان.pdf(ویرایش جدید) (199.82 کیلوبایت) 199.82 کیلوبایت
دستورالعمل اجرایی شيوه نامه تشويق مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی (694.36 کیلوبایت) 694.36 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی