رفتن به محتوای اصلی
x

از جمله مهمترین وظایف اداره فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه انجام امور جاری طرحها و پروژه های مرتبط با بیرون دانشگاه و بویژه با جامعه و صنعت به شرح زیر می باشد:

 

الف) انجام امور جاری و ستادی:

 

مكاتبات رسمی و حقوقی با بيرون دانشگاه
عقد قراردادهای پژوهشی با صنعت
نظارت و كنترل پروژه ها
حمايت و پشتيبانی حقوقی
صدور ضمانت نامه ها
انجام امور بيمه ای و مالياتی پروژه ها
مديريت دريافتها و پرداختهای پروژه ها
مديريت و برنامه ريزی امور جاری كارآموزی
هماهنگی های اسکان مهمانان، بازديدها، برپایی نمايشگاهها و مدیریت جلسات کارگروههای تخصصی صنعت محور
تهیه و ارسال گزارشات دوره ای عملکرد دانشگاه در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت
برگزاری سمينارها و كارگاه­های آموزشی
 

ب) امور توسعه ای و كلان

 
هدایت کارگروه دستاوردهای تقاضا محور به عنوان اتاق فکر چالشهای پيش روی اداره فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه
مذاكره و انعقاد تفاهم نامه های توسعه همكاری با سازمانها و نهادهای دولتی، دانشگاهها و مراكز پژوهشی و مؤسسات و شركتهای خصوصی
انجام مکاتبات و پيگيری لازم از  وزارت علوم، تحقيقات وفناوری و موسسه آموزشی وتحقيقاتی صنايع دفاعی جهت جابه جايی اعتبارات طرحهای فاقد قرارداد به طرحهای جاری
برگزاری جلسات متعدد با مسئولين سازمانهای دولتی و شرکتهای بخش خصوصی به منظور ارتقا سطح ارتباط صنعت با دانشگاه 
برنامه ريزی و سازمان دهی تشکيل گروههای کاری صنعت محور متشکل از تيم دانشگاهی و تيم صنعتی با برنامه ها و اهداف مشخص (9 گروه اصلی و بیش از 45 کارگروه تخصصی).
برنامه ريزی و مديريت انجام امور کارآموزی براي کليه دانشکده ها و پژوهشکده ها
مشاركت در برگزاری كلينيك صنعت با همكاری شركت شهركهای صنعتی و صنايع كوچك
تشكيل كميته های پيگيری اجرای تفاهم نامه ها
مديريت و برگزاری برنامه ها و نمايشگاههای هفته پژوهش استانی و ملی
مشاركت در برگزاری همايشها و كارگاههای آموزشی مورد نياز صنعت
 

ج) تدوین آئین نامه ها و بهبود زیر ساختهای اداره فناوری و ارتباط با صنعت

 
1- تدوین آئین نامه بالاسری طرح ها و پروژه های پژوهشی و فناوری

2- تدوین شیوه نامه تشویق تعامل دانشکده ها و پژوهشکده ها

3- تدوین طرح تحول در کارآموزی

4- تدوین الگوهای مناسب ارتباط دانشگاه با صنعت

5-همكاری مؤثر در تدوين طرح تحول دانشگاه – كميته توسعه همكاريهای منطقه ای دانشگاه

6-خرید و راه اندازی نرم افزار جامع اداره فناوری و ارتباط با صنعت

7-ايجاد پايگاههای اطلاعاتی طرحها و پروژه های ارتباط با صنعت (كارفرمايان و طرفهای قرارداد با دانشگاه)

8-ايجاد بانک اطلاعاتی تخصصی اساتيد

تحت نظارت وف ایرانی