رفتن به محتوای اصلی
x

تمامی پروژه های تحقیقاتی از جمله پایان نامه ها، رساله های دکتری و طرحهای تحقیقاتی اعضای هیأت علمی و دانشجويان دانشگاه که با موضوعات حساس و آزمودنی انسانی- حیوانی سروکار دارند، باید مطابق با استانداردها و موازین اخلاقی و حقوق موجود در شیوه نامه اخلاق در پژوهش به انجام برسند. بدین ترتیب، موضوعات پژوهشی مورد نظر قبل از شروع کار باید به تصویب کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برسد.

به فعالیت های پژوهشی خاتمه یافته یا در حال اجرا شامل مقاله نگارش شده ، رساله دکتری ، پایان نامه کارشناسی ارشد و طرح پژوهشی به هیچ عنوان کد اخلاق تعلق نخواهد گرفت.

 

 

فرآیند دریافت کد اخلاق

دانشجویان متقاضی کد اخلاق می توانند درخواست خود را طی یک نامه اتوماسیونی از طرف استاد راهنمای خود همراه با فایل پروپوزال تصویب شده و نیز نامه رسمی تصویب پروپوزال در دانشکده به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال کنند. در مرحله بعد، فرم درخواست بررسی طرحنامه (طرح/ پایان نامه) در کمیته اخلاق در پژوهش برای دانشجو ارسال می شود.

نهایتاً کلیه مستندات مذکور در کمیته بررسی و در صورت تایید، کد اخلاق صادر و در سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی به آدرس https://ethics.research.ac.ir/ ثبت خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی