رفتن به محتوای اصلی
x

 

تمامی پروژه های تحقیقاتی از جمله پایان نامه ها، رساله های دکتری و طرحهای تحقیقاتی اعضای هیأت علمی و دانشجويان دانشگاه که با موضوعات حساس و آزمودنی انسانی- حیوانی سروکار دارند، باید مطابق با استانداردها و موازین اخلاقی و حقوق موجود در شیوه نامه اخلاق در پژوهش به انجام برسند. بدین ترتیب، موضوعات پژوهشی مورد نظر قبل از شروع کار باید به تصویب کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برسد وگرنه مصداق بارز تخلف پژوهشی محسوب می شود.

 

نکته بسیار مهم *

نکته اول: به فعالیت های پژوهشی خاتمه یافته یا در حال اجرا شامل مقاله نگارش شده، رساله دکتری، پایان نامه کارشناسی ارشد و طرح پژوهشی به هیچ عنوان کد اخلاق تعلق نخواهد گرفت.

نکته دوم: به مقالات کد اخلاق تعلق نمی گیرد. 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی