رفتن به محتوای اصلی
x

نشریات و ناشران تحت احتیاط و جعلی

توجه: در صورتی که لینک فوق خطا داد، از این مسیر وارد شوید: در سایت ISC به آدرس  isc.ac با انتخاب زبان فارسی، از منوی سامانه های اطلاعاتی، گزینه سامانه نشریات علمی را انتخاب و سپس در صفحه باز شده، مجددا بعد از انتخاب زبان فارسی، به لینک نشریات و ناشران تحت احتیاط و جعلی مراجعه کنید.

معیارها و ملاک های مهم در تعیین نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی 

ضریب تاثیر (IF) نشریات ISI در سال 2022

ضریب تاثیر میانه (MIF) نشریات ISI در سال 2022

IF/MIF (2010-2022)

 

تحت نظارت وف ایرانی