رفتن به محتوای اصلی
x
  • جاری شروع
  • وضعیت اشتغال
  • ارزیابی کیفیت رشته تحصیلی
  • فعالیت‌های علمی
  • کامل

بسمه‌تعالی

دانش‌آموخته گرامی،

با سلام و احترام،

   پرسشنامه حاضر به منظور پیمایش وضعیت اشتغال و همچنین آگاهی از وضعیت موجود برای برنامه‌ریزی بهتر در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشی و تضمین فرصت‌های شغلی مناسب برای دانش‌آموختگان در دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه و تنظیم شده است. از آن‌جا که نظر جنابعالی راهنمای مؤثری در نیل به این اهداف است، خواهشمند است با ارزشیابی دقیق و ارائه پیشنهادهای مناسب ما را یاری رسانید. پاسخ‌های شما کاملاً محرمانه نگهداری و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. قبلاً از همکاري شما صمیمانه سپاسگزاري مي‌شود.

با تشکر

جنسیت
آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده در دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده / مرکز محل تحصیل
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی مواد
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی مواد
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی معدن
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی معدن
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی صنایع
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی صنایع
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی شیمی
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی عمران
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی عمران
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی برق و کامپیوتر
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی برق و کامپیوتر
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی علوم ریاضی
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی علوم ریاضی
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی فیزیک
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی فیزیک
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی شیمی
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی شیمی
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی زبان
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی حمل و نقل
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی نساجی
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی نساجی
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی کشاورزی
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی کشاورزی
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی منابع طبیعی
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی پردیس دانشگاه
رشته و گرایش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاه
آیا بعد از دانش آموختگی از دانشگاه صنعتی اصفهان، در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل داشته‌اید؟ *
در کدام مقطع ؟
محل اقامت/سکونت فعلی

تحت نظارت وف ایرانی