رفتن به محتوای اصلی
x

ساختارهای پژوهشی

به منظور انجام فعالیتهای پژوهشی هدفمند و بالا بردن کیفیت تحقیقات در دانشگاه، همکاری وتعامل موثر با مجموعه های پژوهشی و انسجام تحقیقات و فناوری، ساختارهای پژوهشی در دانشگاه در قالب های زیر تشکیل می شود:

واحدهای پژوهشی

آیین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی

آیین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی2

آيين نامه تاسيس واحد هاي پژوهشي (آخرين اصلاحيه سال 1401)

قطب های علمی

آیین نامه قطب های علمی دانشگاه


تحت نظارت وف ایرانی