رفتن به محتوای اصلی
x

۱) توجه ویژه به سند دانشگاه اسلامی بویژه فرمایشات حضرت امام (ره)، مقام معظم رهبری، سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و اسناد علوم پایه کشور

۲) توسعه زیر ساخت های پژوهشی دانشگاه متناسب با اولویتهای کشور و تجهیز آزمایشگاه ها مطابق با استانداردهای بین المللی

۳) تلاش در جهت فرهنگ سازی در حوزه پژوهش و فناوری با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی

۴) تأسیس دفتر آینده پژوهی در حوزه تحقیقات بنیادی و کاربردی

۵) ساماندهی طرح های پژوهشی و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی متناسب با اولویت ها و نیازهای کشور بر اساس طرح پیوست.

۶) تشویق بخش خصوصی جهت مشارکت در بخش پژوهش (موضوع بند۶-۷ نظام پژوهش وفناوری سند دانشگاه اسلامی).

۷) تلاش در جهت تقویت روحیه همکاری و تحقیق مشارکتی

۸) ایجاد نظام جامع آماري و نظام جامع پویش، پایش، پالایش، پیرایش و ارزیابی حوزه پژوهش و فناوری (موضوع بند ۳-۴ نظام پژوهش و فناوری سند دانشگاه اسلامی)

۹) تقویت و گسترش مجلات علمی و حمایت از افزایش قانونمند این مجلات در دانشگاه در راستای افزایش سهم دانشگاه و کشور در تولید علم جهانی و تلاش در جهت بین المللی کردن آنها

۱۰) ساماندهی علمی همایش ها و نشست های علمی و استقلال مالی آنها

۱۱) توسعه زیر ساخت های پژوهشی دانشگاه در زمینه علوم و فناوری های نوین با هدف تولید علم در این زمینه (بیوتکنولوژی،نانوتکنولوژی و...)

۱۲) تقویت مراکز تحقیقاتی و پژوهشی موجود و تأسیس مراکز جدید بر اساس نیاز آفرینی

۱۳) تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت به منظور رفع نیازهای صنایع و گسترش پژوهش های تقاضا محور ...

۱۴) همکاری در تأسیس دفاتر پژوهشی صنایع استان در دانشگاه

۱۵) گسترش ارتباطات و همکاری بین المللی جهت تبادلات علمی بیشتر

۱۶) تقویت شبکه آزمایشگاه های کشور به منظور استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی

۱۷) تقویت سامانه شناسایی، گردآوری و به روزرسانی نیازهای بخش های دولتی، عمومی و خصوصی به محصولات و خدمات فنی و دانش بنیان

۱۸) تلاش در جهت تحقق مرجعیت علمی از طرق مختلف، از جمله ساماندهی و تقویت انجمن ها، مجلات، انجمن های علمی و همچنین قطب های علمی در راستای پژوهش های تقاضامحور (مطابق کاربرگ پیوست، موضوع بندهای ۱-۸ و ۵-۳  نظام پژوهش و فناوری سند دانشگاه اسلامی)

۱۹) تأکید بر دانشگاه دانا و جامعه محور و تبدیل علم به ثروت و تدوین سند ملی تجاری سازی علم و کاربردی کردن دانش و حل مشکلات جامعه و افزایش رفاه اجتماعی از طریق آموزش عالی در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور ( موضوع بند ۱-۷ نظام پژوهش و فناوری سند دانشگاه اسلامی).

۲۰) تولید علم و دانش، تولید و گسترش پژوهش، تولید و تأمین فناوری های مورد لزوم کشور و توجه به مقوله نوآوری و شکوفایی در دانشگاه ها

۲۱) کمک در صدور دانش فنی، خدمات علمی و فناوری به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی و به خصوص کشورهای محور مقاومت.

۲۲) شناسایی مزیت های نسبی پژوهشی کشور و تقویت آنها و تلاش در جهت مزیت سازی های جدید

۲۳) ساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزه های علم و فناوری

۲۴) مطالعه تطبیقی پژوهش و فناوری در کشورهای پیشرفته و الگو برداری از آنها

۲۵) تقویت نمایندگی های علمی خارج از کشور و استفاده از توانمندی پژوهشگران و دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور

۲۶) تلاش در جهت افزایش سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی و پیگیری تحقق درصد اختصاص داده شده به پژوهش بر اساس برنامه پنج ساله پنجم ششم و هفتم توسعه کشور ( که در شرف تدوین است.)

۲۷) ساماندهی خروجی پژوهش (رساله ها، طرح های تحقیقاتی) با تقویت ایرانداک.

۲۸) حمایت و تقویت طرح های کلان ملی و کاربردی کردن دانش فنی.

۲۹) ساماندهی و ایجاد تعامل مثبت بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران برای جلوگیری از کارهای تکراری و تهیه سند راهبردی.

۳۰) ایجاد آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه مادر هر استان جهت سرویس دهی به کل دانشگاه های استان.

۳۱) افزایش امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی جهت کیفیت بخشی به مقاطع تحصیلات تکمیلی.

۳۲) حمایت از دوره های مؤثر در پژوهش دانشگاهی مانند دوره های پسا دکتری و دستیاران پژوهشی.

۳۳) انجام تحقیقات هدفمند و تعیین اولویت های تحقیقاتی کشور در جهت تقاضا محور کردن پژوهش.

۳۴) تسهیل بررسی و خدمات رسانی به پژوهشگران و فناوران با استقلال مالی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ها از بخش امور مالی دانشگاه.

۳۵) تقویت پژوهانه پژوهشی و آموزشی اعضاء هیات علمی در دانشگاه ها.

۳۶) تشویق مناسب مؤلفان بروندادهای پژوهشی و فناوری اعم از مقاله، کتاب، ثبت علمی آثار بدیع هنری، رازنوشته.

۳۷) آینده نگاری پژوهش و فناوری در کلیه موضوعات علمی و هدایت بخشی از پژوهش ها به سمت آن (موضوع بند ۲-۲ نظام پژوهش و فناوری سند دانشگاه اسلامی).

۳۸) توجه به اهمیت علوم پایه و تحول در علوم انسانی.

۳۹) مشارکت با سایر نهادهای دست اندرکار برای یکپارچه سازی نظام ملی آمار و اطلاعات علم و فناوری و ایجاد یک تقسیم کار ملی حول شکل گیری این نظام با بهره گیری از ظرفیت شورای عالی (موضوع بند ۴-۱ نظام پژوهش و فناوری سند دانشگاه اسلامی).

۴۰) احیای اختیارات و ظرفیت های شورای عالی عتف به عنوان نهاد فرابخشی متولی سیاستگذاری اجرایی.

۴۱) مأموریت گرایی دانشگاه ها.

۴۲) تعیین مصادیق مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری موضوع ماده ۴ قانون دانش بنیان بر اساس دسته بندی مؤسسات پژوهشی.

۴۳) تلاش در جهت هدایت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به سمت اختصاص حداقلی از درآمدهای اختصاصی خود به امور پژوهش و فناوری.

۴۴) حمایت از خیرین و واقفین جهت هزینه کرد در توسعه علم و فناوری (موضوع بند 7-3 پژوهش و فناوری سند دانشگاه اسلامی).

۴۵) تدوین آئین نامه تشویق مشارکت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در پروژه های بین المللی علم وفناوری.

۴۶) پیاده سازی نظام مالکیت فکری امور پژوهش و فناوری و حمایت از راه اندازی دفاتر مالکیت فکری در سطح دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی.

تحت نظارت وف ایرانی