رفتن به محتوای اصلی
x

https://research.iut.ac.ir/fa/Scientometrics

اعضای کمیته رتبه بندی :

  • معاون پژوهشی دانشگاه
  • مدیر امور پژوهشی
  • مدیر امور بین الملل
  • دو نماینده معرفی شده از دانشگاه ( به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه )

 

شرح وظایف و اهداف این کمیته به شرح ذیل است:

      رتبه بندی دانشگاه ها در دنیای کنونی در راستای واقعیتی است که همه چیز به صورت مقایسه ای و رتبه بندی تنظیم شده تا فرآیند انتخاب آسان تر شود. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نهادهایی هستندکه زمینه تحقق سیاست های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور را فراهم می کنند. تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش، دانش پژوهی و اجرای پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای و انتشار یافته های آن از اهداف اصلی هر دانشگاه است. این مراکز همواره با محیط رقابتی شدید و چالشی در سطح ملی و بین المللی روبه رو هستند و همواره به دنبال کسب جایگاه های بالاتر هستند چرا که احراز رتبه های بهتر با پذیرش دانشجویانی با توانایی بالاتر و در نتیجه بهبود کیفیت ورودی دانشگاه رابطه مستقیم دارد.

در دانشگاه صنعتی اصفهان از آنجا که ارتقای جایگاه و تعاملات بین المللی دانشگاه از راهبردهای ده گانه برنامه تحول دانشگاه است و حضور موثر در عرصه های بین المللی نیز از اهداف کلان این برنامه است، تلاش در محورهای ذیل در جهت راهیابی و یا حفظ و تعالی رتبه دانشگاه در رتبه بندی های مختلف ملی و بین المللی در راستای نیل به اهداف دانشگاه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

  • کمک به تدوین برنامه ای منسجم جهت بهبود جایگاه دانشگاه  در نظام های رتبه بندی
  • آگاهی از نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها و نشان دادن مسیر رشد و توسعه به مدیران و برنامه ریزان
  • سنجش توانایی های دانشگاه
  • توجه به نقش مهم نتایج رتبه بندی در تخصیص منابع ملی و منطقه ای در دانشگاه

 

تحت نظارت وف ایرانی