رفتن به محتوای اصلی
x

جلسات این شورا یک هفته در میان، روزهای سه شنبه با حضور اعضای زیر تشکیل می گردد.

اعضای شورا :

 • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
 • معاونین پژوهش و فناوری دانشکده ها و پژوهشکده ها
 • مدیر امور پژوهشی
 • مدیر نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه
 • مدیر فناوری و ارتباط با صنعت و جامعه
 • مدیر کتابخانه مرکزی و انتشارات دانشگاه
 • رِئیس مرکز فناوری اطلاعات
 • رئیس آزمایشگاه مرکزی
 • رئیس تحصیلات تکمیلی
 • دو نماینده معرفی شده از دانشگاه

 

وظایف شورای پژوهشی دانشگاه طبق اساسنامه مدیریت دانشگاه‌ها (مصوب ستاد انقلاب فرهنگی) به شرح ذیل می‌باشد:
الف - همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت رئیسه دانشگاه

ب - ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه 

 • بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه
 • هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در دانشگاه
 • مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه
 • بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمان‌های مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی

ج - تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح‌های تربیت محقق

د - بررسی و تدوین و پیشنهاد برای برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هرچه بیشتر جهان دانش

ه - پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزشی

و - تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط

ز - بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد.

ح - تصویب طرح‌های پژوهشی دانشگاه

ط - ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی

ی - پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی برمبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه

ک - ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی ویژه

ل - تعیین و پیشنهاد خط‌مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور

م - برنامه‌ریزی فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی

ن - پیشنهاد اهداف و خط‌مشی پژوهشی دانشگاه

 

تحت نظارت وف ایرانی