رفتن به محتوای اصلی
x

قطب ها
قطب مدیریت ریسک و بحرانهای طبیعی
قطب مدیریت ریسک و بحرانهای طبیعی

باعنایت به سیاست‌ های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و

قطب آلودگی خاک و آب و سلامت انسان
قطب آلودگی خاک و آب و سلامت انسان

ارائه روش‌هاي نوين رصد كردن آلاينده‌ها بر منابع آب و خاك، به ارزيابي خطر آلاينده‌ها در چرخه غذايي انسان و ساير موجودا

قطب حسگر و شيمی سبز
قطب حسگر و شيمی سبز

در سال1379 تحت عنوان "قطب شیمی" تاسیس گردید.

قطب ها

تحت نظارت وف ایرانی