رفتن به محتوای اصلی
x

ارتباط با ما

اطلاعات تماس

آدرس :دانشگاه صنعتی اصفهان -ساختمان مركزی - طبقه دوم - معاونت پژوهش و فناوری

-----------------------

شماره تماس  : ۳۳۹۱۲۵۰۰-۰۳۱

شماره تماس  : ۳۳۹۱۲۵۰۳-۰۳۱

-----------------------

کدپستی : ۸۳۱۱۱ - ۸۴۱۵۶

-----------------------

آدرس پست الکترونیکی :

m-pajouheshi@of.iut.ac

 

 معاونت پژوهش و فناوری :

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس پست الكترونيكی
دكترحمیدرضا صفوی معاون پژوهش و فناوری 33912500 و 33912503  hasafavi@cc.iut.ac.ir
ام البنين گنجی مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری 33912500-1 om_ganji@of.iut.ac.ir
افسانه شركت العباسیه كارشناس  معاونت پژوهش و فناوری 33912503 asherkat@of.iut.ac.ir

 

 مدير كل پژوهشی :

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس پست الكترونيكی
دکتر اصغر غلامی مديریت 33912504 و 33912570 gholami@iut.ac.ir
مليحه قصری کارشناس و مسئول دفتر 33912504 و 33912570 research@of.iut.ac.ir

 

 

مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت و جامعه :

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس پست الكترونيكی
دکتر ذاکر حسین فیروزه مديریت 33912507-08  zhfirouzeh@iut.ac.ir
زینب گنجی  مسئول دفتر 33912507-08  

 

 

مرکز رشد :

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس پست الكترونيكی
دکتر محمد صدقی مديریت 33919014 mo.sedghi@CC.iut.ac.ir
زهرا صفایی مسئول دفتر 33919014  

 

 

کتابخانه مرکزی و انتشارات : 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس پست الكترونيكی
دکتر نفیسه پورجواد مديریت 33912520 npoorjavad@iut.ac.ir
فاطمه آقائی مسئول دفتر 33912520  

 

 

مرکز فناوری اطلاعات : 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس پست الكترونيكی
دکترعلی رضا بصیری مديریت 33915894  basiri@iut.ac.ir
سعیده مردانشاه مسئول دفتر 33915894  

 

 

آزمایشگاه مرکزی : 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس پست الكترونيكی
دکترعلیرضا نجفی چرمهینی مديریت 33915313 anajafi@cc.iut.ac.ir
محسن شیرانی راد مسئول دفتر 33915313  

 

مرکز ابر رایانش ملی شیخ بهائی : 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس پست الكترونيكی
دکتر امیر خرسندی مديریت 33913919 khorsandi@cc.iut.ac.ir
  مسئول دفتر 33913924  

 

 

تحت نظارت وف ایرانی