رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت
اصغر غلامي
اسفند 1400
مدير امور پژوهشي

031-33912504
gholami@cc.iut.ac.ir
شماره اتاق : 238
مدیریت
کارشناسان
ملیحه قصری

مسئول دفتر و كارشناس پرداخت هاي دانشجويي، کارشناس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری

031-33912504
research@of.iut.ac.ir
شماره اتاق : 239
نفيسه دهقان پور

كارشناس مسئول كميته علم سنجي و رتبه بندي،كميته اخلاق در پژوهش،تشويق مقالات، سامانه همانندجو،همايش هاي هيات علمي

031-33911975
dehghan@of.iut.ac.ir
شماره اتاق : 233
نسرين گدازنده

کارشناس مسئول امور پژوهشی پسادكتري داخل

031-33912512
godazande@of.iut.ac.ir
شماره اتاق : 213
آزاده سرائيان

کارشناس امور پژوهشی كارشناس گلستان، پژوهانه اعضاي هيات علمي،فرصت مطالعاتي

031-33912579
papers@of.iut.ac.ir
شماره اتاق : 213
بهنام فروغي

كارشناس امور پژوهشي، كارشناس گلستان، پایه تشویقی کتاب ها، همايش هاي داخلي، طرح هاي اعضاي هيات علمي، گرنت های اعضای هیات علمی ؛كارشناس سايت

031-33912593
bmn@of.iut.ac.ir
شماره اتاق : 232
کارشناسان

تحت نظارت وف ایرانی