رفتن به محتوای اصلی
x
 1. سیاستگذاری، هدايت و نظارت كليه امور پژوهشی دانشگاه و ايجاد هماهنگی بين فعاليت‌های واحدهای زير مجموعه
 2. ايجاد و توسعه زیرساخت های لازم جهت تولید علم و انجام پژوهش
 3. ارزشيابي فعاليت‎هاي پژوهشي دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و ارزيابي سالانه عملکرد پژوهشي دانشگاه
 4. تهيه و تنظيم برنامه‌های پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‎هاي پژوهشي
 5. ايجاد و توسعه زمینه­ های پژوهشی و فناورانه در جهت ارتقاء مرجعیت علمی دانشگاه در كشور
 6. فراهم كردن زمينه هاي انگيزشي مناسب جهت شرکت فعال اعضاي هیأت علمی در فعالیت های پژوهشی
 7. برنامه ریزی در جهت ارتقاء کمی و کیفی مقالات براي بالا بردن جايگاه علمي‌ پژوهشي دانشگاه
 8. تحلیل جایگاه دانشگاه در نظام‌های مقبول رتبه بندی و ارائه راهکارهای ارتقاء دانشگاه 
 9. محاسبه و بررسي شاخص­هاي عملكردي پژوهشي جهت ارزيابی واثربخشي فعاليت‌های پژوهشی دانشگاه
 10. برنامه ريزي در جهت افزایش درآمدهای پژوهشی از طریق اجراي طرح­هاي پژوهشي، فروش محصولات علمی، خدمات مشاوره­ای پژوهشی و ...
 11. ایجاد زمینه لازم برای شرکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان در مجامع علمی داخل و خارج از کشور
 12. توسعه شرکت­هاي دانش بنیان و مراکز رشد
 13. تنظيم و اجرای قراردادهای تحقيقاتی با صنایع، وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتی و خصوصی
 14. جلب همکاریهای ملی و بین المللی با دانشگاهها و موسسات داخلی و خارجی
 15. تهيه برنامه پژوهشى دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاى پژوهشى و فناوری در قالب برنامه­ هاى ميان مدت و بلندمدت
 16. برنامه‌ريزي براي استفاده اعضاي هیأت علمي و دانشجويان دوره دکترا دانشگاه از فرصت‎هاي مطالعاتي کوتاه مدت و بلندمدت در داخل و خارج مطابق با ضوابط موجود
 17. حمايت از اعضاي هیأت علمي و دانشجويان دوره دکترا دانشگاه درخصوص ارائه مقالات در کنگره‌ها و سمينارهاي بین‌المللی
 18. حمايت از برگزاري سمينارها، کنگره‌ها، کنفرانس‎هاي تخصصي و کارگاه‎هاي آموزشي، نظارت و اجراي کليه امور قراردادهاي پژوهشي بین‌دانشگاهي و ساير سازمان­ها
 19. نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت­های پژوهشی دانشگاه

تحت نظارت وف ایرانی