رفتن به محتوای اصلی
x

جلسات این کمیته با حضور اعضای زیر تشکیل می گردد.

اعضای کمیته :

  • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
  • معاون مالی و اداری دانشگاه
  • معاون آموزشی دانشگاه
  • رییس آزمایشگاه مرکزی
  • 7 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

تحت نظارت وف ایرانی