رفتن به محتوای اصلی
x

فرایند و نحوه ثبت کتاب در سامانه گلستان (به همراه فرم ثبت کتاب)

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان پژوهشی دانشکده ها و پژوهشکده ها و سایر مراکز

طبق دوره و آموزش های برگزار شده پیرامون سامانه گلستان و هماهنگی های بعمل آمده با کارشناسان پژوهشی دانشکده ها و سایر مراکز

برای ثبت و در خواست ثبت کتاب های اعضای محترم هیات علمی در سامانه گلستان می بایستی طبق فلوچارت ارائه شده از سوی مدیریت امور پژوهشی دانشگاه اقدام لازم صورت گیرد و تقاضاهایی که این فرایند را طی ننمایند و در ارسال مستندات و پیوست های لازم دچار اشکال باشند درخواست مزبور مجددا به واحد ارسالی عودت داده میشود تا اصلاحات لازم بر روی آن انجام شود و مجددا به مدیریت امور پژوهشی ارسال گردد. لذا از کلیه همکاران محترم خواهشمند است برای تسهیل و تسریع در امر بارگذاری و ثبت کتاب ها و مستندات آن در سامانه گلستان طبق دستور العمل اعلام شده اقدام مقتضی را مبذول فرمایید.

تحت نظارت وف ایرانی