رفتن به محتوای اصلی
x

فرایند و نحوه ثبت مجلات در سامانه گلستان (به همراه فرم ثبت مجلات)

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان عزیز پژوهشی دانشکده ها و پژوهشکده ها و سایر مراکز

طبق دوره و آموزش های برگزار شده پیرامون سامانه گلستان و هماهنگی های بعمل آمده با کارشناسان پژوهشی داشکده ها و سایر مراکز 

برای ثبت و در خواست ثبت مجله های اعضای محترم هیات علمی در سامانه گلستان می بایستی طبق فلوچارت ارائه شده از سوی اداره کل امور پژوهشی دانشگاه اقدام لازم صورت گیرد و تقاضاهایی که این فرایند را طی ننمایند و در ارسال مستندات و پیوست های لازم دچار اشکال باشند درخواست مزبور مجددا به واحد ارسالی عودت داده میشود تا اصلاحات لازم بر روی آن انجام شود و مجددا به اداره کل امور پژوهشی ارسال گردد. لذا از کلیه همکاران محترم خواهشمند است برای تسهیل و تسریع در امر بارگزاری و ثبت کتاب ها و مستندات آن در سامانه گلستان  طبق دستور العمل اعلام شده اقدام مقتضی را مبذول فرمایید.

فایل
پیوست اندازه
فرم ثبت مشخصات مجلات 16.3 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی