رفتن به محتوای اصلی
x

اعلام برنامه هاي مراكز براي هفته پژوهش در مراكز دانشگاه صنعتی اصفهان (19 تا 24 آذر ماه 1401)

    با توجه به برگزاري هفته پژوهش 1401 در آذرماه سال جاري، دانشكده ها و پژوهشكده و مراکز دانشگاه صنعتی اصفهان اقدام به برگزاری طرح "يك روز پژوهشی" در بازه زماني 19 تا 24 آذر ماه 1401 در مراکز خود نموده اند. برنامه این طرح از اینجا قابل مشاهده است.

تحت نظارت وف ایرانی