رفتن به محتوای اصلی
x

در سال1379 تحت عنوان "قطب شیمی" تاسیس گردید. قطب شیمی یکی از  قطب های علمی فعال در سطح کشور بود. از آن تاریخ تاکنون فعالیت قطب بطور مستمر ادامه داشته است. در سال 1380 قطب شیمی به قطب حسگر و شیمی سبز تغییر نام داد و تا کنون بطور عمده بر ساخت حسگرهای گازی و شیمیایی و ترکیباتی که موجب حذف حلال از واکنشهای شیمیایی می شود، فعالیت داشته است. در طی این مدت مقالات تحقیقاتی متعددی در مجلات معتبر داخلی و خارجی در خصوص حسگرها و شیمی سبز توسط اعضای این قطب به چاپ رسیده است. همچنین جوایز و عناوین کسب شده توسط اعضاء در این مدت نشان از بالندگی و پویا بودن اعضای  این قطب در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده می‌باشد.

تحت نظارت وف ایرانی