رفتن به محتوای اصلی
x
فایل
پیوست اندازه
دستورالعمل كارگروه اخلاق در پژوهش 2.18 مگابایت
آيين نامه شرکت و ارائه مقاله دانشجويان دکترا در گردهمايی های علمی خارج از کشور 74.9 کیلوبایت
دستورالعمل نحوه موافقت با ماموريت های روزانه اعضای هيات علمی 55.96 کیلوبایت
شيوه نامه درج فعاليتهای پژوهش و فناوری در سامانه گلستان 61.94 کیلوبایت
آئین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی و دستورالعمل اجرایی آن 105.7 کیلوبایت
آئین نامه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه 121.93 کیلوبایت
آيين نامه تاسيس واحد هاي پژوهشي 1.01 مگابایت
ماموریت و اهداف واحد پژوهشی 216.82 کیلوبایت
آيين نامه نحوه برگزاري و ساماندهي همايش هاي علمي 1.72 مگابایت
آيين نامه پسا دكتري دانشگاه صنعتي اصفهان 683.58 کیلوبایت
ائین نامه تشكيل قطب علمي 2.3 مگابایت
آيين نامه قطب ها (جديد) 1.77 مگابایت
آئين نامه نحوه پرداخت هزينه شرکت اعضاء هيئت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي در همايش هاي علمي داخل کشور (جدید)+فرم 55 کیلوبایت
آيين نامه نحوه برگزاري رويداد هاي علمي بين المللي بصورت مجازي 631.09 کیلوبایت
آيين نامه شركت اعضا هيات علمي در همايش هاي بين المللي بصورت مجازي 616.15 کیلوبایت
آیین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان سال 1402 732.76 کیلوبایت
آيين نامه نحوه آدرس دهي به فعاليت هاي پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان.pdf(ویرایش جدید) 199.82 کیلوبایت
دستورالعمل اجرایی شيوه نامه تشويق مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی 694.36 کیلوبایت
آیین نامه دفتر دادوری دانشگاه صنعتی اصفهان 526.63 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی