رفتن به محتوای اصلی
x

با مجموعه ای همگن از پژوهش‌های دانش بنیان علوم مهندسی دریایی با برآیند تولید علوم کاربردی و دانش فنی مهندسی درقلمرو ملی و بین المللی و پژوهش‌های منجربه تولید فناوری‌های پیشرفته و ساخت تجهیزات دریایی و زیردریایی فعالیت می‌نماید.

تحت نظارت وف ایرانی