رفتن به محتوای اصلی
x

در سال 1364 به همت اساتيد و دانشجويان كارشناسي ارشد برجسته دانشگاه تشكيل شد و بعد از 5 سال فعاليت در سال 1369 تحت عنوان "مركز پژوهشي مهندسي برق" زمينه هاي فعاليت خود را به صورتي كه دربرگيرنده نيازهاي اصلي كشور در زمينه هاي برق و كامپيوتر باشد گسترش داد. از سال 1376 با تصويب شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت خود را تحت عنوان "پژوهشكده برق و كامپيوتر" با سه گروه انفورماتيك، ارتباطات و نيرو ادامه داد. با توجه به توسعه فعاليتهاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICTI) و با تصويب شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1383 به پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات تغيير نام داد.

تحت نظارت وف ایرانی