رفتن به محتوای اصلی
x

به منظور توسعه تحقیقات بین‌رشته‌ای و تجمیع فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با زیست فناوری و مهندسی زیستی راه‌اندازی شده است و با هدف ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال ، حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی، پاکسازی محیط زیست، افزایش کیفی وکمی محصولات غذایی وارتقاء سطح ایمنی موادغذایی، تبدیل ضایعات کارخانه‌های موادغذایی به موادی با ارزش افزوده بالا فعالیت می کند.

تحت نظارت وف ایرانی