رفتن به محتوای اصلی
x

واحدهای فناور واحدهای دانش بنيان هستند که در  زمينه تحقيقات کاربردي و توسعه‌اي، طراحي مهندسي، مهندسي معکوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و فعاليت در جهت تجاري‌کردن نتايج تحقيقات فعاليت مي‌نمايد و شامل هسته فناوري دانشگاهي و مرکز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه است.

تحت نظارت وف ایرانی