رفتن به محتوای اصلی
x

 

 

 

  • اعتبار كنفرانس ها و مجلات :

      چک کردن سرقت علمی- ادبی مقالات :

   اساتيد محترم دانشگاه صنعتــــي اصفهــــان مي توانند مقالات انگليسي خود را قبل از ارسال به مجلات معتبر خارجي، جهت بررسي و تعيين درصد انطباق به         ايميل plagiarismchecking@of.iut.ac.ir  ارسال فرمايند. كليه مقالات به كمك يكی از پیشرفته ترین نرم افزار های خریداری شده با پشتيباني بيش از 10000 ديتابيس بررسي مي‌گردد. بدین منظور لازم است اشکال و رفرنس های مقاله حذف و مقاله به آدرس مذکور ارسال گردد.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با سرکار خانم طباخان به شماره 2553 تماس حاصل فرمائید.

     توجه: در صورتی که لینک فوق خطا داد، از این مسیر وارد شوید: در سایت ISC به آدرس  isc.ac با انتخاب زبان فارسی، از منوی سامانه های اطلاعاتی، گزینه سامانه نشریات علمی را انتخاب و سپس در صفحه باز شده، مجددا بعد از انتخاب زبان فارسی، به لینک نشریات و ناشران تحت احتیاط و جعلی مراجعه کنید.

 

 

  • واحدهاي پژوهشي :

تأسیس واحدهای پژوهشی، مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

  • پژوهشگر برتر سال :

 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، به منظور قدرداني از همت والاي پژوهشگران و محققان، هرساله هم زمان با هفته ي بزرگداشت پژوهش كه مصادف با هفته ي آخر آذرماه مي باشد، اقدام به معرفي پژوهشگران برگزيده دانشگاه و پژوهشگران فعال در سطح مراكز تحقيقاتي، صنايع و سازمان ها مي نمايد.

جداول و فرم هاي مورد نياز :

 

  • تشويق مقالات :

 تشويق اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشگاه جهت انتشار مقاله در مجلات علمي معتبر بين المللي و داخلي با هدف ارتقاي جايگاه ويژه دانشگاه در توليد علم جهان، افزايش كيفيت فعاليت هاي علمي و انتشار نتايج پايان نامه ها، رساله ها و فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه مي باشد.

 

  • پژوهانه :

دانشگاه صنعتي اصفهان جهت ارتقاء و تسهيل فعاليت­هاي پژوهشي و فناوري، اتخاذ سياست­ هاي هماهنگ و اعمال ضوابط مدون، با عنايت ويژه به اولويت­ هاي پژوهشي و فناوري كشور اهداف ذيل را مد نظر دارد:

 

  • پسادكتري :

فرصتی است برای عمق بخشی به فعالیت­های پژوهشی پژوهشگران جوان. در این دوره که به مدت یک سال برگزار می شود و تا سه سال قابل تمدید است، متقاضیانی که بیش از سه سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد، ضمن مطالعه شرایط هریک از این دوره­ ها و اطمینان از دارا بودن شرایط لازم، با مراجعه به معاونت پژوهشی دانشکده ي مرتبط و مذاکره با استاد مربوطه، نسبت به ارسال درخواست خود به معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام مي نمایند

الف.پسادكتري از پژوهانه و طرحهاي تحقيقاتي

ب.پسادكتري با حمايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

ج.پسا دكتري بنياد ملي نخبگان(دانشجويان مقيم و غير مقيم)                  

د.پسادكتري مراكز صنعتي به انضمام شيوه نامه انتخاب، پذيرش و همكاري محققان پسادكتري

 

  • فرصت مطالعاتي و مأموريت تابستاني :

به منظور افزايش ميزان كارآيي و كار آمدي اعضاي هيات علمي دانشگاه، فرصت مطالعاتي امتيازي است ويژه كه براي كسب آن بايد شرايطي برخاسته از شايستگي لازم و آمادگي كافي احراز شده باشد.در طي اين دوره ها اعضاي هيات علمي پس از تعريف يك پروژه با همكاري دانشگاه مقصد، فارغ از مشغله هاي كاري به تحقيق و مطالعه در زمينه تخصصي مربوطه خواهند پرداخت و پس از بازگشت به وطن نتايج ان مطالعات را به انضمام تجربيات علمي كسب شده براي دانشگاه به ارمغان خواهند آورد و كاربرد آن مطالعات را در صورت امكان در دانشگاه به انجام مي رسانند. قسمت اعظم هزينه هاي انجام اين دوره بعهده دانشگاه مي باشد.

انواع فرصت هاي مطالعاتي تعريف شده در دانشگاه :

الف.فرصت مطالعاتي خارج از كشور نوع يك با تأمين كامل هزينه هاي فرد و خانواده توسط مؤسسه

ب.فرصت مطالعاتي خارج از كشور نوع دو با تأمين بخشي از هزينه ها توسط مؤسسه

ج.فرصت مطالعاتي خارج از كشور با تقاضا و حمايت مراكز علمي پژوهشي خارج از مؤسسه

د.مأموريت تابستانه خارج از كشور

 

  • همايش ها و مجامع علمي :

دوام حيات و رشد مستمر جوامع علمي بدون افزايش ذخيره اطلاعات علمي، كارشناسي و فني ميسر نيست. دانشگاه صنعتي با ايجاد تسهيلات جهت شركت انديشمندان در مجامع بين المللي و علمي داخلي اين قبيل اطلاعات را براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه فراهم نموده است.اين مأموريت هاي كوتاه مدت مي توانند در مطرح كردن اساتيد دانشگاه ها در محافل و در مؤسسات علمي بين المللي معتبر در زمينه هاي مختلف تخصصي و پژوهشي نقش مؤثري داشته باشند. تبادل افكار و آراي اعضاي هيأت علمي با دانش پژوهان و دانشمندان ساير كشور ها از اين طريق مي تواند زمينه ي گسترش و بسط ارتباطات و مراودات علمي مستقيم و غير مستقيم دانشگاه را با مجامع علمي بين المللي و دانشمندان جهان فراهم نمايد.

 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی